Hem
Bildgalleri
Tjänster vi erbjuder
Miljöarbete och miljömål
Uppdrag
Kontakta oss
Othman Bygg & Städ HB
Vi jobbar tillsammans med dig för att spara dina pengar!
Miljöarbete och miljömål

Miljöarbete

När vi pratar om miljöarbete handlar det om att ta hand om miljöhus/miljörum på ett miljövänligt sätt.

För många företag att ta hand om ett miljöhus/miljörum innebär det att de använder medel som inte är särskilt miljövänliga vare sig mot personal eller miljö, detta maximerar deras vinst utan tanke på konsekvenserna för deras personal eller miljön.

Vi jobbar enbart med godkända miljövänliga produkter, om vi inte kan känna oss säkra nog att använda produkterna själva så köps de inte in, eftersom alla i företaget (tom kontors personal) utför alla möjliga jobb ute hos kunderna.

På detta sätt säkerställer vi att alla produkter är säkra, det är mycket svårare att köpa en icke miljövänlig produkt när inköpschefen kommer att använda det.

Miljömål

Vi har som mål att återvinna så mycket som möjligt i våra olika uppdrag.

Vi sorterar all material och lämnar in det på de platser där de omhändertas på ett säkert sätt.

Vi återvinner också stenar i trädgårds uppdrag, dvs. vi hittar på nya sätt att använda gamla stenar mm, samt har vi ett stort kontaktnät av leverantörer som kan hjälpa oss att hitta matchande stenar mm som har återvunnits från andra jobb.

Detta sätt att jobba ger kunden ett lägre materialpris och minsta möjliga påverkan på miljön i längden.

En stor det av våra miljömål handlar om att minska bilutsläpp därför planeras alla inköp så att transportsträckor är så korta som möjligt samt att transporten har alla de delar som behövs till jobbet för att undvika onödiga körningar.

Vår personal brukar köras till arbetsplatsen genom en bil pool annars brukar de cykla eller använda allmänna färdmedel som buss och tåg.